Fasteaksjonen

FASTEAKSJONEN 2024

HÅP I EN DRÅPE VANN

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Håp i en dråpe vann» 17.-19. mars 2024. .

Sammen med kirkene i Norge jobber Kirkens Nødhjelp med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Sammen jobber vi for fred og rettferdighet, og for å redde liv. I fasteaksjonen samler vi inn penger til dette livsviktige arbeidet.

Et av landene vi arbeider i er Tanzania. I 2014 hadde Kirkens Nødhjelp TV-aksjonen, og fra innsamlede midler var det 1,7 millioner mennesker som fikk varig tilgang til rent vann. Landsbyen til 15 år gamle Deodata er en av disse. Før dette skapte lange tørkeperioder store problemer, og de måtte gå langt for å hente vann. Deodata brukte tre timer på dette hver dag, noe som resulterte i at hun ikke kunne fullføre skolen. Nå tar turen for å hente vann kun 5 minutter og innbyggerne holder seg friske.

La oss sammen gi flere i verden mulighetene som Deodata og hennes landsby har fått gjennom årets fasteaksjon. Takk for at du er med!

Les mer