Gudstjeneste

Konfirmanten skal delta i tilsammen 8 gudstjenester.

Her skal konfirmanten notere ned i konfloggen og få en underskrift av prest etter gudstjenesten. Du kan finne gudstjenester du kan delta på i gudstjenestekalenderen på denne siden. Det er ikke gyldig å delta i en begravelse eller et bryllup. Konfirmanten skal også skrive logg i konfloggen.


Presentasjonsgudstjenesten

i denne gudstjenesten vil konfirmanter bli presentert for både familie, venner og menighet. Her vil konfirmantene få oppgaver. Dette kan være å lese en tekst, synge en sang, ønske velkommen dele ut program, tenne lys, etc.


i gudstjenesten der konfirmanten er ministrant bidrar Konfirmanten med:


Foreldre bidrar med: