bibeltekster

Tekst til undervisning 

Job 36,5   (Job)

Sal 86,5   (Salmenes bok)

Sal 90,2   (Salmenes bok)

Sal 121,2   (Salmenes bok)

Sal 145,17   (Salmenes bok)

Jes 49,14-15   (Jesaja)

Jes 66,13   (Jesaja)

Joh 10,30    (Evangeliet etter Johannes)

Fil 2,7   (Paulus’ brev til filipperne)

1 Pet 1,6   (Første Peters brev)

1 Joh 4,8   (Johannes’ første brev)