Regler

Leiren er en rusfri leir, og vi har nulltoleranse for røyk, snus, alkohol og andre rusmidler.
Har man med seg noe av dette, vil man bli sendt hjem.

Vi kommer til å ha satte tider på kvelden der det skal være stille på rom.
Det er viktig at alle respekterer disse tidene, selv om man ikke er trøtt nok til å sovne selv.