Undervisning i Bjørkelangen kirke.

tirsdager kl. 14:30 -15:30

onsdager kl. 14:30 -15:30

Undervisningene tirsdager kl. 14:30 -15:30 og onsdager kl. 14:30 -15:30

all undervisning skjer i Bjørkelangen kirke og på leir. Temaene som snakkes om er hentet fra undervisningsopplegget "delta"

Leddene i undervisningen:

Undervisningen varer i omtrent en time.

Konflogg er konfirmantens egen bok til konfirmantopplegget DELTA.

Du utfordres på å:

Boka inneholder en oppsummering av dagens tema og plass til å loggføre egne notater. Den inneholder også gudstjenestelogger og plass til å loggføre oppgaver konfirmanten har hatt i menigheten. Bak i boka kan konfirmantlærer og medkonfirmanter skrive en hilsen.

Bibelen 

Bibelen blir brukt til å finne tekster og til hjemmeoppgaver. Den har tilleggssider foran og bak med blant annet bibelquiz, bibelleseguide, bibelord i dagligtale, navn med bibelsk opprinnelse og overblikk over viktige bibeloversettelser gjennom historien. 

Hjemmeoppgaver

Etter hver undervisning vil vi legge ut en oppgave om å lese et kapitel fra markusevangeliet, deretter skal konfirmanten svare på en quiz. Vinneren av quizene sammenlagt vil få en flott premie.

“En gudstjeneste er ikke en forestilling men en sermoni der alle deltar.”