Sanger/salmer

1.Deg være ære

Hør sangen på spotify


Deg være ære, Herre over dødens makt

Evig skal døden være Kristus underlagt

Lyset fyller haven, se en engel kom

Åpnet den stengte graven

Jesu grav er tom


Deg være ære

Herre over dødens makt

Evig skal døden være

Kristus underlagt


Se, Herren lever! Salige morgenstund

Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn

Jubelropet runger; Frelseren er her

Pris han, alle tunger, Kristus Herre er


Deg være ære

Herre over dødens makt

Evig skal døden være

Kristus underlagt


Frykt ikke mere! Evig er han med

Troens øye ser det; Han gir liv og fred

Kristi navn er ære, seier er hans vei

Evig skal han regjere, aldri frykter jeg


Deg være ære

Herre over dødens makt

Evig skal døden være

Kristus underlagt

2. Kallet

Det er navnet ditt jeg roper,

vil du følge meg?

Vil du trå i mine fotspor

på en ukjent vei?

Vil du kjennes ved mitt navn,

vil du møte sorg og savn,

vil du hvile i min favn,

og la meg bli hos deg?


Vil du ta det første skrittet,

vil du følge meg?

Vil du gå til mine minste

på en ukjent vei?

Vil du tåle onde blikk,

stå igjen når noen gikk?

Du skal gi dem alt du fikk,

for jeg vil bli hos deg.


Vil du åpne blinde øyne,

vil du følge meg,

se at fanger får sin frihet

på en ukjent vei?

Vil du stelle andres sår,

i det skjulte år for år?

Da er lønnen som du får

at jeg vil bli hos deg.


Vil du trosse angst og uro,

vil du følge meg,

ta imot deg selv med nåde

på en ukjent vei,

la de ord som jeg har sagt

folde ut sin skapermakt

tross din tvil og selvforakt?

For jeg vil bli hos deg.


Når du kaller, må jeg lytte.

Jeg vil følge deg!

Jeg vil vende om og vandre

på en ukjent vei.

Dit du går, vil jeg gå med,

Herre, la din vilje skje,

for jeg vet at jeg skal se

mitt liv fullendt i deg.

3.Makten og æren

hør sangen på soundcloud


Makten og æren, prisen og sangen tilhører Hærskarenes Gud. 

Oppmerksomheten, hengivenheten, 

rettes mot Hærskarenes Gud. 


Alle folk på jorden skal se 

Herrens herlighet 

Hvert et kne skal bøyes ned 

for Kongen 

Bare du fortjener vår sang 

for ditt rike skal aldri ta slutt, 

vår Herre og Gud. 


Gutter: Du skal regjere over alt 

Jenter: Herre Hærskarenes Gud 

Gutter: Allting skal bli som du har befalt 

Jenter: Herre Hærskarenes Gud. 


Alle folk på jorden skal se 

Herrens herlighet 

Hvert et kne skal bøyes ned 

for Kongen 

Bare du fortjener vår sang 

for ditt rike skal aldri ta slutt, 

vår Herre og Gud. 


Makten og æren, prisen og sangen tilhører Hærskarenes Gud. 

Oppmerksonheten, hengivenheten, 

rettes mot Hærskarenes Gud. 


Alle folk på jorden skal se 

Herrens herlighet 

Hvert et kne skal bøyes ned 

for Kongen 

Bare du fortjener vår sang 

for ditt rike skal aldri ta slutt, 

vår Herre og Gud. 


Gutter: Du skal regjere over alt 

Jenter: Herre Hærskarenes Gud 

Gutter: Allting skal bli som du har befalt 

Jenter: Herre Hærskarenes Gud. 

4.Må din vei komme deg i møte

Hør sangen på spotify

Må din vei komme deg i møte,

vinden alltid være bak din rygg,

solens lys leke på ditt kinn,

regnet falle vennlig mot din jord.

Og må Guds gode hånd verne om deg

til vi møtes igjen.

5. O bli hos meg

Hør sangen på Spotify


O bli hos meg! Nå er det aftentid

og mørket stiger dvel, o Herre blid!

Når annen hjelp blir støv og duger ei,

Du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!


Snart svinner livets dag, det kvelder fort,

og jordens lys alt mørkner og går bort,

forandrings skygge følger tro min vei

o du som ei forandres, bli hos meg!


Hver time trenger jeg din sterke vakt

Kun for din nåde viker mørkets makt;

Hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?

I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg


O la meg se ditt kors i dødens gys

Driv mørket bort og vær meg livets lys!

Da skinner morgenrøden på min vei

I liv og død, o Herre, bli hos meg

6. Jeg er i herrens hender

Hør sangen på Spotify


Jeg er i Herrens hender, når dagen gryr mot vest

Hver morgen han meg sender, sitt ord med lys og trøst

Hva dagen vil meg bringe, av glede og av savn

Jeg kan på bønnens vinge, få kraft i Jesu navn


Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer

I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær

Om jeg i dype daler, må gå den tunge vei

Fra himlens høye saler, Hans øye følger meg


Jeg er i Herrens hender, når dagen dør i vest

Min synd jeg stilt bekjenner, for ham min høye gjest

Han gir meg himlens nåde, og setter englevakt

For natten han vi råde, med hellig guddsomsmakt


Jeg er i Herrens hender, når dødsens bud meg når

Mens lyset stilt nedbrenner, fra ham jeg hilsen får

Han gir meg stav i hånde, han gir meg trøst i sinn

Og glemt er ve og vånde, på vei til himlen inn