Ministranter i Bjørkelangen kirke, 

Sjekk om dere kan den dagen dere er satt opp. Hvis dere ikke kan: Prøv å bytte med noen som er satt opp en annen gang og gi deretter beskjed til Hanne om hvem som bytter, eller om dere ikke har fått det til. Konfirmantene vil primært ha oppgaver i prosesjonen ved starten av gudstjenesten og i forbindelse med forbønnen.

Det vil også kunne være noen som har oppgaver i forbindelse med tekstlesning, lystenning, nattverd, dåp. Det kan også være å hjelpe kirkevert med å ønske folk velkommen og dele ut salmebok/program eller hjelpe kirketjener med å kjøre powerpoint. Har noen behov for tilpasninger ta kontakt med Hanne, hanne.sinkerud@ah.kirken.no eller 412 91 964.

Hanne sender ut et oppsett i løpet av uka, normalt på onsdagen, før gudstjenesten skal være.


7. januar kl. 11.00 (oppmøte 10.15)

Markus Trolle Aasnes

Adrian Bergersen

Silje Bakken Bergersen

Sonia Ekvoll

Daniel Forsland

Magnus Alexander Foss

21. januar kl. 11.00 (oppmøte 10.15)

Marcus Adrian Seeberg Hansen

Jenny Buvik Haukland

Linea Johanne Jacobsen Holthe

Oline Jordhus-Lier

Oliver Kristoffersen

Maja Ringstad


4. februar kl. 11.00 (oppmøte 10.15)

Mathias Larsen

Hermine Sneve Magnussen

Tuva Amundsen Nebylien

Kjell Ove Osan

Anrine Eva Parissi

3. mars kl. 11.00 (oppmøte 10.15)

Mercedes Riveros

Peder Ingier Røisheim

Markus Asmyhr Svendsen

Maiken Langeland Sørhaug

Mathias Ringstad Holmedahl

17. mars kl. 11.00 (oppmøte 10.15)

Madicken Margareth Tollefsen

Markus André Moseby Vedhus

Ralfs Gustav Volgemuts

Lukas Svendsen Vårli

Andrea Sofie Wahl